این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > شرکت ها
.: شرکت ها

شرکت های ارائه دهنده ابزارهای توانبخشی در کنگره:

 


1.        شرکت شایادرمان

 

 

 

2.       شرکت مبتکران دنیای فردا(MDF)

 

 

 

3.       شرکت توان بخش نوین

 

 

 

4.       شرکت آرینا طب

 

 

 

5.       کالای پزشکی دانش

 

 

6.       کالای پزشکی فراطب نوین

 

دبیرخانه کنگره:

 

اهواز - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - دانشکده علوم توانبخشی - حوزه معاونت پژوهشی - اتاق 246
پست الکترونیک :
chms@ajums.ac.ir
تلفن تماس : 3743505 - 0613