این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > محورهای کنگره
.: محورهای کنگره

  • تشخیص، ارزیابی و درمان اختلالات حرکتی انسان

  • بیومکانیک و پاتوبیومکانیک حرکت ، ارگونومی

  • کنترل و یادگیری حرکت

  • علوم اعصاب  و توانبخشی سیستم عصبی

  • حرکت، تعادل و شناخت در سالمندی

  • تکنولوژی توانبخشی حرکتی و توانبخشی مجازی

  • اختلالات حرکتی گفتار


- Diagnosis,assessment and treatment of Human Movement  impairments

- Biomechanics and Pathobiomechanics of Human Movement

- Motor Control and learning


- Neurosciences and Neurorehabilitation


- Movement,Balance and Cognition in aging


- Rehabilitation Technology and Virtual Rehabilitation


- Speech-motor
Disorders

 

 

دبیرخانه کنگره:

 

اهواز - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - دانشکده علوم توانبخشی - حوزه معاونت پژوهشی - اتاق 246
پست الکترونیک :
chms@ajums.ac.ir
تلفن تماس : 3743505 - 0613