این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > سخنران ها
.: سخنران ها

ردیف

نام سخنران کلیدی

موضوع سخنرانی

زمان پیشنهادی

1

دکتر محمدرضا هاشمی گلپایگانی

تفکر سیستمی در کنترل حرکت

زمان دقیق سخنرانی ها متعاقبا اعلام خواهد شد.

2

دکتر محمد تقی جغتایی

سیاستهای وزارت بهداشت در حوزه توانبخشی

و

Neurodevelopement

3

دکتر عباس عرفانیان امیدوار

Neuroengineering

4

دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی

The vital role of fascia in optimizing movement and posture

5

دکتر سید علی حسینی

استفاده از زمان (Time Use) در مراقبین کودکان با فلج مغزی

6

دکتر محمد پرنیان پور

توسعه مفاهیم سینرژی عضلانی در فعالیتهای استاتیک با هدف توانبخشی و تشخیص بیماران کمر دردی

7

دکتر غلامعلی شهیدی

Movement Disorders

8

دکتر مهدی میرباقری

Individualizing treatment: identification and prediction of recovery pattern

9

دکترمسلم شعبانی

تاثیر اختلالات سیستم وستیبولار بر کنترل پوسچر

10

دکتر فرزام فرهمند

مدل سازی سیستم عضلانی- اسکلتی و کاربرد آن در فیزیوتراپی

 

 

 

دبیرخانه کنگره:

 

اهواز - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - دانشکده علوم توانبخشی - حوزه معاونت پژوهشی - اتاق 246
پست الکترونیک :
chms@ajums.ac.ir
تلفن تماس : 3743505 - 0613