این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > اسکان
.: اسکان

مکان های پیشنهادی جهت اسکان :


هتل پارس


هتل توسعه نیشکر

هتل اکسین

خانه معلم اهواز : تلفن ها: 33540148 -061   و  35512419-061


خوابگاه جهت اسکان دانشجویان دختر (بدون دریافت هزینه اسکان):

 

به دانشجویان دختر خوابگاه تعلق می گیرد.

خوابگاه بوستان2: بلوار کارگر شرقی، روبروی شرکت برق، مجتمع خوابگاهی


 

خوابگاه جهت اسکان دانشجویان پسر(بدون دریافت هزینه اسکان):

 

به دانشجویان پسر در دو شب(سه شنبه و چهارشنبه) خوابگاه تعلق می گیرد.

 

اهواز، چهارراه آبادان، خیابان کمپانی، پشت پمپ بنزین، مجموعه ورزشی قدس

 

 

  

دبیرخانه کنگره:

 

اهواز - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - دانشکده علوم توانبخشی - حوزه معاونت پژوهشی - اتاق 246
پست الکترونیک :
chms@ajums.ac.ir
تلفن تماس : 3743505 - 0613