این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > برنامه کارگاه های کنگره
.: برنامه کارگاه های کنگره

ثبت­ نام در کارگاه­ های نه­گانه زیر که پیرامون اولین کنگره ملی علوم حرکت بالینی می­ باشند، از طریق سامانه آموزش مداوم دانشگاه به آدرس www.ircme.ir انجام می­ گردد و هزینه ­های ثبت­ نام در این کارگاه­ها از طریق سامانه آموزش مداوم و بر مبنای قوانین وزارت بهداشت دریافت می­ شود.


 

دبیرخانه کنگره:

 

اهواز - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - دانشکده علوم توانبخشی - حوزه معاونت پژوهشی - اتاق 246
پست الکترونیک :
chms@ajums.ac.ir
تلفن تماس : 3743505 - 0613