این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > اعضای کمیته علمی
.: اعضای کمیته علمی

      1.    دکتر محمدرضا هاشمی گلپایگانی

2.       دکتر نادر صاکی

3.       دکتر فرزام فرهمند

4.       دکتر محمد پرنیان پور

5.       دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی

6.       دکتر غلامرضا علیایی

7.       دکتر غلامعلی شهیدی

8.       دکتر محمدتقی جغتایی

9.       دکتر حسین باقری

10.   دکتر عباس عرفانیان امیدوار

11.   دکتر فریبا یادگاری

12.   دکتر نگین مرادی

13.   دکتر غلامعلی شهیدی

14.   دکتر علیرضا عسگری

15.   دکتر محمدجعفر شاطرزاده

16.   دکتر فاطمه اسفندیارپور

17.   دکتر شاهین گوهرپی

18.   دکتر خسرو خادمی

19.   دکتر علی اکبر مومن

20.   دکتر محمد فکور

21.   دکتر رضا صالحی

22.   دکتر آرش بیات

23.   دکتر مجید سلطانی 

24.   دکتر علی استکی

25.   دکتر مهدی میرباقری

26.   دکتر سید احسان محمدیانی نژاد

27. دکتر افسون حسنی مهربان

28. دکتر سید علی حسینی

29. دکتر محمد خیاط زاده ماهانی

 

 

دبیرخانه کنگره:

 

اهواز - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - دانشکده علوم توانبخشی - حوزه معاونت پژوهشی - اتاق 246
پست الکترونیک :
chms@ajums.ac.ir
تلفن تماس : 3743505 - 0613