این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > گروه های هدف
.: گروه های هدف

متخصصین و دانشجویان رشته های علوم توانبخشی شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی،  گفتاردرمانی،  شنوایی شناسی، ارتز و پروتز ، توانبخشی سالمندان


متخصصین و دانش پژوهان رشته ­های علوم پزشکی مرتبط شامل متخصصین ارتوپدی، نورولوژی، طب ورزشی، طب فیزیکی، طب سالمندی، روماتولوژی ، آسیب شناسان گفتار و سمع


متخصصین و دانشجویان علوم مهندسی شامل ارگونومی،  بیومکانیک و بیوالکتریک، مهندسی پزشکی و مهندسی سیستم های زنده


متخصصین و دانشجویان علوم پایه شامل متخصصین علوم شناختی- رفتاری ، نوروساینس، کنترل و یادگیری حرکت

متخصصین علوم ورزشی و توانبخشی ورزشی


طراحان و سازندگان ابزارهای کمک حرکتی و توانبخشی و همینطور طراحان برنامه های نرم افزاری ارزیابی حرکت و توانبخشی مجازی، ربات های توانبخشی

 

دبیرخانه کنگره:

 

اهواز - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - دانشکده علوم توانبخشی - حوزه معاونت پژوهشی - اتاق 246
پست الکترونیک :
chms@ajums.ac.ir
تلفن تماس : 3743505 - 0613