این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

مهلت ارسال چکیده مقالات : 10 آبان لغایت 7 دی 1394

تاریخ پایان داوری: 15 دی 1394

حد اکثر تاریخ اعلام نتایج داوری: 30 دی 1394

مهلت ثبت نام سخنرانان:  2 بهمن تا نیمه شب روز چهارشنبه 7 بهمن 1394

آخرین مهلت ثبت نام اینترنتی:  23 بهمن 1394

مهلت ثبت نام حضوری
: 27 بهمن 1394

مهلت ثبت نام کارگاه ها: 13 بهمن 1394

زمان برگزاری کنگره: سه شنبه لغایت پنج شنبه، 27-29 بهمن 1394 

دبیرخانه کنگره:

 

اهواز - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - دانشکده علوم توانبخشی - حوزه معاونت پژوهشی - اتاق 246
پست الکترونیک :
chms@ajums.ac.ir
تلفن تماس : 3743505 - 0613